Rädda Gustav Vasaskolans fotbollsplan!

 

Det finns planer på att uppföra paviljonger på delar av fotbollsplanen vid Gustav Vasaskolan. Skriv på namninsamlingen nedan om du vill behålla fotbollsplanen och stödjer en alternativ placering av paviljongerna.

I samband med föräldramötet den 6 september väcktes frågan om att det ska byggas paviljonger på delar av fotbollsplanen. Kan det verkligen stämma att det finns planer på att bygga paviljonger på delar av fotbollsplanen? Vad betyder en halverad fotbollsplan för eleverna på skolan? Skolans rektor Gunilla Jåfs har i Vallentuna Nyheter kommenterat förslaget såhär:

– För skolans del är det inte en önskvärd lösning eftersom fotbollsplanen är väl använd av våra elever i dagsläget. Fotbollsplanen används alla årstider både under idrottslektioner, raster och under fritidstiden och då är det både planerade och spontana aktiviteter. Med en halverad fotbollsplan blir de möjligheterna begränsade vilket ju är synd då skolans uppdrag bland annat innefattar att eleverna ska ges förutsättningar att röra sig allsidigt och genomföra fysiska aktiviteter i många olika sammanhang, säger Gunilla Jåfs.

Det har sedan länge varit känt att skolan behöver fler lokaler. Skolan har föreslagit olika alternativ där paviljongerna byggs på höjden eller på andra platser. Det finns planer på att ersätta Gustav Vasaskolan med en ny skola. I dagsläget är planen att den nya skolan ska ligga på den befintliga tomten. Då kommer det att byggas en konstgräsplan. När detta kommer att ske är dock oklart. Hur länge de tillfälliga paviljongerna kommer att finnas på delar av fotbollsplanen är därmed högst osäkert. Nu verkar det som att det saknas möjligheter till att bygga på annan plats än på fotbollsplanen. I oktober kommer kommunen att fattas ett investeringsbeslut för att uppföra paviljongerna under hösten 2019.

Det som framkom på föräldramötet var att det finns en stark opinion för att behålla fotbollsplanen till glädje för barnen i Lindholmen. Därav finns en önskan av en alternativ placering av paviljongerna.

Skriv upp dig på namninsamlingen om du är för en alternativ placering.

Namn *
Namn