Styrelsens medlemmar 2018/2019

 

Ordförande

Lina Cheung

Vice ordförande & Kassör

Andreas Johansson

Ledamöter

Mikael Segerqvist

Patrik Sjölander

Magnus Olsen

Jonas Malmsten

Jakob Guardian

Mikaela Löfström